Matematyka
karolinka125
2017-06-22 20:35:54
Rozloz wielomian W (x)=x3+2x2-4x-8 na czynniki mozliwe najnizszego stopnia
Odpowiedź
monika02
2017-06-23 02:14:11

W(x) = x³ + 2x² - 4x - 8 W(x) = x²(x+2) -4(x+2) W(x) = (x²-4)(x+2) W(x) = (x-2)(x+2)(x+2)

Melqa
2017-06-23 02:15:26

[latex]\W(x)=x^3+2x^2-4x-8 = x^2(x+2)-4(x+2)= \ \(x+2)(x^2-4)=(x+2)(x+2)(x-2)=(x-2)(x+2)^2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź