Matematyka
Tchachina
2017-06-22 21:37:24
Więc tak 5 zadań Napisz te ułamki w postaci ułamków mieszanych 29/6. 131/15 Zapisz ten ułamek jako ułamek dziesietn 3/5 . 17/5 Zapisz ten ułamek jako ułamek dziesiętny i procent 7/8 84/112. 9/75. 120/75 Ulatw- 38-(-16) 21(-34) Rozwiąż 16w+19=67 23x-98=63 Pomocy
Odpowiedź
SomeOne
2017-06-22 22:40:58

29/6=4 5/6 131/15=8 11/15 3/5=0,6 17/5=3,4 7/8=0,875 0,875*100%=87,5% 84/112=0,75 0,75*100%=75% 9/75=0,12 0,12*100%=12% 120/75=1,6 1,6*100%=160% 38-(-16)=38+16=54 21(-34)=21*(-34)=-714 16w+19=67 16w=67-19 16w=48   /:16 w=3 23x-98=63 23x=63+98 23x=161   /:23 x=7

malinka25
2017-06-22 22:42:13

29/6=4 5/6 131/15=8 11/15 *********** 3/5 =6/10=0,6 17/5=3 2/5=3 4/10=3,4 ********* 7/8=875/1000=87,5% 84/112=3/4=75/100=0,75=75% 9/75=3/25=12/100=0,12=12% 120/75=8/5=160/100=1,6=150% *********** 38-(-16)=38+16=54 21*(-34)=-714 ********** 16w+19=67 16w=48/:3 x=16 23x-98=63 23x=63+98 23x=161/:23 x=7

Dodaj swoją odpowiedź