Chemia
Fanabelia666
2017-06-22 21:44:14
zapisuje proste rownania rekcji chemicznych jak najprostsze ptosze
Odpowiedź
gagamila
2017-06-23 00:59:55

Spalanie magnezu : 2Mg+O2---->2MgO synteza amoniaku : N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) synteza wody : 2H2+O2 ---> 2H2O spalanie siarki :S+O₂ ⇒ SO₂ powstawanie siarkowodoru : H2 + S  ----> H2S(g) redukowanie wodorem tlenku miedzi (II) : CuO + H2 ----> H2O + Cu

Dodaj swoją odpowiedź