Matematyka
sara19982005
2017-06-22 22:04:44
Trójkąt ABC , którego obwód jest równy 55, jest podobny do trójkąta o bokach długości 4,8,10 . Oblicz długość boków trójkąta ABC
Odpowiedź
Pepo17
2017-06-23 04:35:58

Obwod₂= 4+8+10=22 Skala podobienstwa: k=55/22=5/2 |AB|=4*5/2=2*5=10 |BC|=8*5/2=4*5=20 |AC|=10*5/2=5*5=25

martunia1217
2017-06-23 04:37:13

Podobieństwo oznacza, że odpowiednie boki obu trójkątów łączy współczynnik k -skala podobieństwa. Również obwody tych trójkątów łączy skala podobieństwa. Boki: T1: d=4, e=8, f=10 T2: a=k*d, b=k*e, c=k*f (trójkąt ABC) Obwody: O1=4+8+10=22 O2=4k+8k+10k=22k O2=55 22k=55 /:22 k=55/22=5/2=2,5 a=2,5*4=10 b=2,5*8=20 c=2,5*10=25 odp. Trójkąt ABC ma boki długości: 10, 20 i 25.

Dodaj swoją odpowiedź