Biologia
Klauduś000
2017-06-22 22:18:24
[SIÓDMA KLASA] Które organellum komórkowe zostało opisane poniżej? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Dlaczego ta odpowiedź została przez Ciebie wybrana? Jest to pęcherzyk, który zawiera między innymi wodę i zbędne substancje. W zależności od rodzaju, komórki mają różną liczbę takich struktur. U roślin jest to jedno organellum, leżące w centralnej części komórki. A. chloroplast B. mitochondrium C. siateczka śródplazmatyczna D. wodniczka
Odpowiedź
lala12zz
2017-06-23 05:03:09

Odpowiedź D: wodniczka Wybrana została, ponieważ zawiera 90% wody, a reszta to inne związki, a w komórkach roślinnych zwykle występuje jedno duże takie organellum.

lolluss
2017-06-23 05:04:24

Jest to wodniczka, inaczej wakuola. U zwierząt są to liczne mniejsze elementy.

Dodaj swoją odpowiedź