Biologia
werty
2017-06-23 00:21:24
[SIÓDMA KLASA] Określ, czym zajmuje się biologia.
Odpowiedź
JoKeReK
2017-06-23 02:56:22

Biologia zajmuje się badaniem budowy i czynności życiowych organizmów, zależności, jakie między nimi zachodzą, a także ich relacji ze środowiskiem. Nazwa pochodzi z języka greckiego, bowiem "bios" znaczy "życie", a "logos" znaczy "słowo". Biologia dzieli się na wiele dziedzin, w zależności od tego, na czym się skupiamy. I tak na przykład mikrobiologia zajmuje się mikroorganizmami, botanika roślinami, zoologia zwierzętami, anatomia budową człowieka, higiena wpływem środowiska na zdrowie ludzkie.

Dodaj swoją odpowiedź