Biologia
zakręconaaona
2017-06-21 18:11:15
Porównaj czynności życiowe na przykładzie wybranej rośliny i człowieka Błagam pomocy!!! 50 pkt
Odpowiedź
jutiii
2017-06-21 23:23:36

Ruch: Człowiek jest zdolny do aktywnego ruchu, rośliny wykazują ruchy powolne i rozciągnięte w czasie, wywołane przez określone bodźce. Reakcja na bodźce: U człowieka bodźce są odbierane, przetwarzane i przekazywane do narządu wykonawczego przez układ nerwowy. U roślin reakcją na bodźce są określone sposoby wzrostu i rozwoju. Oddychanie: Zarówno u człowieka, jak i u roślin dominuje oddychanie tlenowe, zachodzące w mitochondriach. Wzrost: U człowieka wzrost jest zdelokalizowany i ograniczony, a u roślin zlokalizowany (np. w stożkach wzrostu) i nieograniczony. Rozmnażanie: Człowiek rozmnaża się płciowo. Rośliny rozmnażają się bezpłciowo i płciowo. Odżywianie: Człowiek jest organizmem cudzożywnym. Rośliny to organizmy samożywne, syntetyzują substancje odżywcze w procesie fotosyntezy. Wydalanie: Człowiek wydala zbędne produkty przemiany materii, a rośliny gromadzą je w wakuolach.

Dodaj swoją odpowiedź