Matematyka
kamila9615
2017-06-23 01:36:34
Proszę o szybką pomoc, kompletnie nie rozumiem funkcji Dla jakich wartości parametrów m i n funkcja, określona wzorem y= (2-[latex] frac{1}{3} n[/latex] )x - 2m - [latex] frac{1}{3} [/latex] a) jest malejąca b) ma wykres przecinający początek układu współrzędnych? Dam naj
Odpowiedź
02marcysia
2017-06-23 08:25:25

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź