Fizyka
max95
2017-06-23 01:43:24
Mógłby mi to ktoś rozwiazać/napisać odp?
Odpowiedź
Anusia44
2017-06-23 02:53:15

19. Moc to iloraz pracy i czasu, w którym została ona wykonana. [P] = [W]÷[t] = 1J÷1sek = 1W (wat) 20. Energia potencjalna zależy od położenia względem drugiego ciała, z którym oddziałuje. Ep = mgh Energia kinetyczna związana jest z ruchem ciała. Ek = 0,5 × m × (V×V) Emech = Ep + Ek 21. Zasada zachowania energii jest spełniona gdy Ep+Ek=0 Ep=Ek 22. Dźwignia dwustronna działa gdy F1×r1 = F2×r2 lub F1÷F2 = r2÷r1 Przykładami dźwigni dwustronnej są np. nożyczki, kombinerki, obcęgi.

Dodaj swoją odpowiedź