Fizyka
sportino
2017-06-23 01:57:04
Wykaż że częstotliwość fotonu zależy od różnicy poziomów energetycznych
Odpowiedź
Adriano941
2017-06-23 03:05:33

Chodzi pewnie o model atomu wodoru Bohra i częstotliwość fotonu emitowanego/absorbowanego przez elektron przy przejściu na inny poziom energetyczny.  Energia na danej powłoce w atomie wodoru dana jest wzorem:   [latex]frac{E_{0}}{n^{2}}[/latex], gdzie n jest kolejną liczbą naturalną numerującą powłoki od jądra, a [latex]E_{0}[/latex] to energia stanu podstawowego. Założmy, że elektron przeskakuje z powłoki k na powłokę l i emituje przy tym foton. Jego energia będzie różnicą energii pomiędzy tymi stanami: [latex]E_{fotonu} = E_{0}(frac{1}{k^{2}} - frac{1}{l^{2}})[/latex] Wiemy, że [latex]E_{fotonu} = hf[/latex], gdzie f jest częstotliwością, a h stałą Plancka. Tak więc: [latex]hf = E_{0}(frac{1}{k^{2}} - frac{1}{ l^{2}})[/latex]  [latex]f = frac{E_{0}}{h} ( frac{1}{k^{2}} - frac{1}{l^{2}})[/latex] Jak widąć częstotliwość wyemitowanego fotonu zależy od różnicy poziomów energetycznych, co należało wykazać. 

Dodaj swoją odpowiedź