Chemia
olakoszela11
2017-06-23 02:10:44
Orbitale zhybrydyzowane różnią się od orbitali atomowych: 1-kształtem 2-liczbą 3-orjentacją w przestrzeni 4-energią Wybierz wariant zawierający zestaw stwierdzeń prawdziwych. A.1,2 B.1,3,4 C.2,3,4 D,1,2,3,4 E.2,4
Odpowiedź
ledy1997
2017-06-23 06:59:53

Orbitale zhybrydyzowane powstają przez "wymieszanie" orbitali atomowych i ich ujednolicenie. Powstają orbitale o tej samej energii, kształcie oraz prawdopodobieństwie znalezienia elektronów w przestrzeni, czyli kształcie. Wszystkie te cechy powstały przez "ujednolicenie" więc różnią się w orbitalach atomowych przed hybrydyzacją.  ODP. : B

Dodaj swoją odpowiedź