Historia
1234567898
2017-06-23 02:31:14
[SIÓDMA KLASA] Bardzo proszę o pomoc w zadaniu z historii: Omów stosunek narodów europejskich do ustalonego w Wiedniu porządku strzeżonego przez Święte Przymierze.
Odpowiedź
smyracz
2017-06-23 04:46:22

Wśród narodów europejskich rosła coraz większa potrzeba manifestowania swojej odrębności, walki o niepodległość. Dlatego narody te nie chciały przestrzegać status quo, który zapewniał układ Świętego Przymierza. Wybuchały bunty, rewolucje i walki o niepodległość: spiskowano w Rosji (powstanie dekabrystów), Grecy zbuntowali się przeciwko Turcji, we Francji nasilało się niezadowolenie z panowania Karola X (rewolucja lipcowa) etc.

Dodaj swoją odpowiedź