Historia
dawidw31
2017-06-23 02:58:34
[SIÓDMA KLASA] Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia. Wpisz w puste kratki na mapie właściwe litery, które odpowiadają politykom reprezentującym na kongresie wiedeńskim dane państwo. A. Klemens von Metternich B. Robert Castlereagh C. Aleksander I D. Charles Talleyrand E. Fryderyk Wilhelm III
Odpowiedź
FanPlayboy
2017-06-23 07:24:18

Odpowiedź w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź