Historia
klaudin96
2017-06-23 03:05:24
[SIÓDMA KLASA] Jak rozwiązać zadanie: Omów wystąpienia rewolucyjne w państwach niemieckich i Austrii.
Odpowiedź
Goly
2017-06-23 05:21:51

Państwa niemieckie: a. Prusy - marzec 1848 – rewolucja w Berlinie – król Fryderyk Wilhelm IV obiecuje zwołanie parlamentu, zniesienie cenzury, uchwalenie konstytucji, zwolnienie więźniów politycznych i szereg innych swobód - maj 1848 – zebranie pruskiego Zgromadzenia Narodowego - król wycofał się ze swoich obietnic, otoczył Berlin wojskami i zmusił rewolucjonistów do ustąpienia; rozwiązał parlament, ale uchwalił konstytucję; na jej mocy wprowadzono podstawowe prawa obywatelskie – równość wobec prawa, wolność religijną, słowa i stowarzyszeń; władca nadal miał silną władzę i był niezależny b. inne państwa niemieckie: poszczególni władcy godzili się na ustępstwa wobec rewolucjonistów. Jednak po upadku rewolucji w Prusach zwracano się o pomoc do pruskiego króla, którego armia tłumiła opór poddanych Austria: - 13 marca 1848 – bunt studentów i robotników; żądania reform oraz odsunięcia od władzy Klemensa von Metternicha - cesarz Ferdynand odwołuje Metternicha, powołuje nowy rząd, nadaje konstytucję, na jej mocy wprowadzono trójpodział władzy i podstawowe wolności - lipiec 1848 – parlament decyduje o uwłaszczeniu chłopów - wrzesień 1848 – władze wycofują się z reform, wybucha powstanie w Wiedniu, miasto zdobywają wojska rządowe - grudzień 1848 – na tronie zasiada Franciszek Józef I: rozwiązuje parlament, zmienia konstytucję – władca ma mieć decydujący wpływ na rządy w państwie - powstanie na Węgrzech – powołanie własnego parlamentu i niezależnego od Austrii rządu, na czele którego stanął Lajos Kossuth; po licznych walkach Austriacy zajmują stolicę Węgier – Budę; Franciszek Józef likwiduje odrębność Węgier – wówczas Węgrzy zdetronizowali cesarza i ogłosili niepodległość. Rząd austriacki prosi o wsparcie Rosję; wojska rosyjskie krwawo tłumią powstanie węgierskie

Dodaj swoją odpowiedź