Historia
monia32
2017-06-23 03:25:54
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij luki.Rozwojowi przemysłu towarzyszyła szybka ……………………….., tj. gwałtowny rozwój miast. Tuż przy wielkich zakładach przemysłowych zaczęto budować …………………………., które z kolei z czasem zaczęły się przekształacać w ……………………………………. W tym czasie najważniejsze stolice europejskich państw powiększały się nawet kilkukrotnie i zyskały rangę …………………………….
Odpowiedź
kingaem
2017-06-23 04:06:40

Rozwojowi przemysłu towarzyszyła szybka urbanizacja, tj. gwałtowny rozwój miast. Tuż przy wielkich zakładach przemysłowych zaczęto budować osiedla robotnicze, które z kolei z czasem zaczęły się przekształcać w ośrodki miejskie. W tym czasie najważniejsze stolice europejskich państw powiększały się nawet kilkukrotnie i zyskały rangę metropolii.

Dodaj swoją odpowiedź