Historia
anitaa1
2017-06-23 03:39:34
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij luki w tekście dotyczącym postanowień traktatu pokojowego po wojnie krymskiej.W …… roku w …………… podpisano traktat pokojowy. Na jego mocy ………………………… uznano za obszar neutralny, na którym nie mogła przebywać flota wojenna ani …………………., ani ……………………….. Poszerzono również autonomię ……………………….., ………………………. oraz …………………….. w granicach państwa …………………... Wojna krymska pokazała słabość zarówno militarną, jak i gospodarczą ……………………..
Odpowiedź
linka269
2017-06-23 04:25:55

W 1856 roku w Paryżu podpisano traktat pokojowy. Na jego mocy Morze Czarne uznano za obszar neutralny, na którym nie mogła przebywać flota wojenna ani Rosji, ani Turcji. Poszerzono również autonomię Mołdawii, Wołoszczyzny oraz Serbii w granicach państwa tureckiego. Wojna krymska pokazała słabość zarówno militarną, jak i gospodarczą Rosji.

Dodaj swoją odpowiedź