Historia
wuroth
2017-06-23 03:53:14
[SIÓDMA KLASA] Tekst do zadania: Jedyną zasadą obowiązującą pomiędzy tymi rządami, jak i ich poddanymi, będzie [...] poczuwanie się do przynależności do jednego narodu chrześcijańskiego, przy czym [...] sprzymierzeni monarchowie sami uważają się za wyznaczonych przez Opatrzność do rządzenia. Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C. Reguła opisana w tekście to zasada 1.1. . Została ustanowiona w wyniku postanowień 1.2. . Efektem wprowadzenia tej zasady w stosunkach politycznych w Europie było 1.3. . 1.1. A. legitymizmu. B. restauracji. C. konserwatyzmu. 1.2. A. parlamentu frankfurckiego. B. kongresu wiedeńskiego. C. Karty Praw Ludu. 1.3. A. wywołanie wojny krymskiej. B. powstanie Świętego Przymierza. C. upowszechnienie praw wyborczych.
Odpowiedź
gp2500
2017-06-23 04:08:52

1.1. A. legitymizmu. 1.2. B. kongresu wiedeńskiego. 1.3. B. powstanie Świętego Przymierza.

Dodaj swoją odpowiedź