Historia
olejowa
2017-06-23 05:08:24
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij tekstIdea rewolucji francuskiej niosła trzy znamienite hasła: ________________, ____________________ i _____________________. Rewolucja wybuchła 14 __________ …. Roku, najpierw wzburzony tłum zdobył ____________. Nastroje rewolucyjne nie podobały się królowi ____________, który zawiązał koalicję z innymi państwami. Wówczas oburzony lud obalił jego rządy. Króla oskarżono o zdradę stanu i ścięto na _______ w _____ roku.
Odpowiedź
Paulina1999r
2017-06-23 10:48:50

Idea rewolucji francuskiej niosła trzy znamienite hasła: równości, wolności i braterstwa. Rewolucja wybuchła 14 lipca 1789 roku, najpierw wzburzony tłum zdobył Bastylię. Nastroje rewolucyjne nie podobały się królowi Ludwikowi XVI, który zawiązał koalicję z innymi państwami. Wówczas oburzony lud obalił jego rządy. Króla oskarżono o zdradę stanu i ścięto na gilotynie w 1793 roku.

Dodaj swoją odpowiedź