Historia
Marotinka
2017-06-23 05:22:04
[SIÓDMA KLASA] Praca z mapą. Wymień gałęzie przemysłu rozwijające się na kontynencie europejskim w XIX wieku.
Odpowiedź
niki456852
2017-06-23 11:38:03

Były to: przemysł ciężki, włókienniczy, wydobycie węgla kamiennego, rud żelaza, produkcja maszynowa, hutnictwo żelaza.

Dodaj swoją odpowiedź