Polski
anka5505
2017-06-23 06:03:04
Zadanie 4. Zastąp cyfry liczebnikami w odpowiedniej formie. Określ ich rodzaj. ----------------------------------- Wszyscy uczniowie klasy 6 ................. już 1 ..................... września zaczęli odliczać dni do czekającego ich w kwietniu sprawdzianu. Mimo że mieli przed sobą 7 ................... miesięcy nauki, niektórzy obawiali się, że nie zdążą. Julka kupiła 8 książek z dodatkowymi ćwiczeniami i codziennie rozwiązywała przynajmniej 1 .................. stronę. 4 .................. przyjaciół - Adam, Paweł, Kasia i Wojtek - umówiło się, że będą razem pisać próbne testy. 2 .................. bracia bliźniacy zgłaszali się na kaźdej lekcji do odpowiedzi, choć czasami pletli 3 ................. po 3 .................. 1/3 uczniów postanowiła poprosić o pomoc starsze rodzeństwo, a 1/2 ................... chciała się uczyć wspólnie z rodzicami. Efekty tej pracy z pewnością będą wspaniałe.
Odpowiedź
Kubs94
2017-06-23 08:11:39

Wszyscy uczniowie klasy szóstej już pierwszego  września zaczęli odliczać dni do czekającego ich w kwietniu sprawdzianu. Mimo że mieli przed sobą siedem  miesięcy nauki, niektórzy obawiali się, że nie zdążą. Julka kupiła osiem książek z dodatkowymi ćwiczeniami i codziennie rozwiązywała przynajmniej jedną stronę. Czworo przyjaciół - Adam, Paweł, Kasia i Wojtek - umówiło się, że będą razem pisać próbne testy. Dwaj bracia bliźniacy zgłaszali się na każdej lekcji do odpowiedzi, choć czasami pletli trzy po trzy. Jedna trzecia uczniów postanowiła poprosić o pomoc starsze rodzeństwo, a połowa chciała się uczyć wspólnie z rodzicami. Efekty tej pracy z pewnością będą wspaniałe. szóstej -l. porządkowy pierwszego- l. porządkowy siedem- l. główny osiem- l. główny czworo -l. zbiorowy dwaj-l. zbiorowy trzy- l. główny jedna trzecia- l. ułamkowy połowa- l. ułamkowy

asd213
2017-06-23 08:12:54

1. szóstej 2. pierwszego 3. siedem4. jedną 5. Czterech 6. dwaj 7. Trzy 8. Trzy 9. jedna druga

Dodaj swoją odpowiedź