Chemia
123wer
2017-06-23 06:30:24
1. Ile wynosiła wydajność reakcji, jeżeli po wyprażeniu 50g węglanu wapnia uzyskano 9,4dm3 CO2? 2. Ile należy użyć azotu w celu otrzymania 30g tlenku azotu (IV), w następujących etapach N2 + 3H2 --> 2NH3 (wydajność 80%) 4NH3 + 5O2 --> 4NO + 6H2O (wydajność 50%) 2NO + O2 --> 2NO2 (wydajność 50%) 3. Ile kwasu mrówkowego (HCOOH) należy zmieszać ze 100g wodorotlenku sodu, aby otrzymać 125g mrówczanu sodu (HCOONa)
Odpowiedź
kubagaska
2017-06-23 08:02:17

Odpowiedź w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź