Geografia
anulek1358017
2017-06-23 06:50:54
[SIÓDMA KLASA] Jak określamy szczegółowość mapy?
Odpowiedź
baccari
2017-06-23 10:03:34

Szczegółowość mapy określamy na podstawie skali w jakiej ją wykonano. Zasada jest prosta - im większa skala, tym mapa dokładniejsza (1:10 000, 1:25 000)

edekczort
2017-06-23 10:04:49

Szczegółowość mapy określamy patrząc na skalę mapy. Im mniejsza skala, tym mniejsza szczegółowość mapy. Aby określić, czy skala jest większa lub mniejsza od innej skali, porównujemy drugą liczbę - liczbę po dwukropku - lub jeśli skala jest wyrażona w postaci ułamka, porównujemy mianownik. Przykładowo: 1:5000 i 1:50 000, skala 1:50 000 jest mniejsza od skali 1:5000 (im mniejszy ułamek, tym mniejsza skala mapy), dlatego szczegółowość mapy w skali 1:50 000 jest mniejsza niż szczegółowość mapy w skali 1:5000.

Dodaj swoją odpowiedź