Geografia
AdrianeQ
2017-06-23 07:25:04
[SIÓDMA KLASA] Do podanej geosfery dopisz element środowiska przyrodniczego, który się w niej znajduje: a. atmosfera b. hydrosfera c. litosfera d. biosfera
Odpowiedź
rafalski94
2017-06-23 13:06:01

a. atmosfera - tlen b. hydrosfera - rzeka c. litosfera - skała granitowa d. biosfera - żaba

Dodaj swoją odpowiedź