Geografia
kamil333dd
2017-06-23 07:59:14
[SIÓDMA KLASA] Wybierz prawidłową odpowiedź: 1. Mapy tematyczne przedstawiają: A. w sposób ogólny środowisko geograficzne B. jedno lub kilka zjawisk C. tylko obszary górskie 2. Mapy ogólnogeograficzne przedstawiają: A. tylko obszary górskie B. jedno lub kilka zjawisk C. w sposób ogólny środowisko geograficzne
Odpowiedź
ChadaGames
2017-06-23 14:13:41

1. Mapy tematyczne przedstawiają: B. jedno lub kilka zjawisk   2. Mapy ogólnogeograficzne przedstawiają: C. w sposób ogólny środowisko geograficzne

MixieLoOx
2017-06-23 14:14:56

1. B. jedno lub kilka zjawisk 2. C. w sposób ogólny środowisko geograficzne

Dodaj swoją odpowiedź