Geografia
arturk34
2017-06-23 08:06:04
[SIÓDMA KLASA] Odszukaj miasta na mapie, posługując się współrzędnymi i podaj ich nazwy. 25°47′S 80°13′W 39°54′N 116°23′E 52°13′N 21°00′E 34°3′N 118°15′W
Odpowiedź
pr0bl3mik
2017-06-23 08:39:55

- Miami 25°47′S 80°13′W - Pekin 39°54′N 116°23′E - Warszawa 52°13′N 21°00′E - Los Angeles 34°3′N 118°15′W

Dodaj swoją odpowiedź