Geografia
magducha75
2017-06-23 08:12:54
[SIÓDMA KLASA] Odszukaj miasta na mapie, posługując się współrzędnymi i podaj ich nazwy. 22°55′S 18°29′E 31°47′N 35°13′E 26°12′S 28°04′E 46°16′N 06°09′E
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-23 09:50:38

Odszukaj miasta na mapie, posługując się współrzędnymi i podaj ich nazwy. Kapsztad 22°55′S 18°29′E Jerozolima 31°47′N 35°13′E Johannesburg 26°12′S 28°04′E Genewa 46°16′N 06°09′E

Dodaj swoją odpowiedź