Geografia
dejzi100
2017-06-23 08:19:44
[SIÓDMA KLASA] Zapisz litery, którymi oznaczono podpunkty zawierające prawdziwe informacje dotyczące odbiorników GPS. A. Odbiorniki GPS odbierają sygnały radiowe wysyłane przez satelitów nawigacyjnych. B. Odbiornik GPS nie pozwala na określenie współrzędnych geograficznych większości miejsc na Ziemi. C. Dzięki nowoczesnym odbiornikom GPS można zaplanować trasę podróży i przewidzieć czas osiągnięcia zamierzonego celu.
Odpowiedź
paula29222
2017-06-23 12:58:29

A. Odbiorniki GPS odbierają sygnały radiowe wysyłane przez satelitów nawigacyjnych. C. Dzięki nowoczesnym odbiornikom GPS można zaplanować trasę podróży i przewidzieć czas osiągnięcia zamierzonego celu.

Dodaj swoją odpowiedź