Geografia
blacha350
2017-06-23 08:47:04
[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Południki różnią się kształtem. 2. Południk zerowy to inaczej Zwrotnik Raka. 3. Stopnie dzielą się na minuty. 4. Symbolem sekundy jest ". 5. Najdłuższym równoleżnikiem jest Równik.
Odpowiedź
adam669
2017-06-23 12:10:36

1. Południki różnią się kształtem. FAŁSZ 2. Południk zerowy to inaczej Zwrotnik Raka. FAŁSZ 3. Stopnie dzielą się na minuty. PRAWDA 4. Symbolem sekundy jest ". PRAWDA 5. Najdłuższym równoleżnikiem jest Równik. PRAWDA

karojuda
2017-06-23 12:11:51

1. Fałsz 2. Fałsz 3. Prawda 4. Prawda 5. Prawda

Dodaj swoją odpowiedź