Geografia
QueenPixie
2017-06-23 09:07:34
[SIÓDMA KLASA] Uszereguj podane niżej skale od największej do najmniejszej. A. 1:40 000 B. 1:300 000 C. 1 cm - 0,5 km D. 1:125 000 Kto mi pomoże rozwiązać to zadanie?
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-23 15:12:39

1 A. 1:40 000 4 B. 1:300 000 2 C. 1 cm - 0,5 km=500m=50 000 cm--->1:50 000 3 D. 1:125 000

Konata
2017-06-23 15:13:54

od największej do najmniejszej: A. 1:40 000 = 1 cm - 0,4 km C. 1 cm - 0,5 km D. 1:125 000 = 1 cm - 1,25 km B. 1:300 000 = 1 cm - 3 km

Dodaj swoją odpowiedź