Geografia
iwonus37
2017-06-23 09:14:24
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij zdania: Powierzchnię globusa przecinają liczne .... Tworzą one .... Linie łączące bieguny to ...., a linie równoległe do równika to ... Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem ... Ich wartości podajemy w miarach kątowych, czyli ...
Odpowiedź
Wrubi
2017-06-23 09:20:03

Powierzchnię globusa przecinają liczne linie. Tworzą one siatkę geograficzną. Linie łączące bieguny to południki, a linie równoległe do równika to równoleżniki. Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym. Ich wartości podajemy w miarach kątowych, czyli stopniach.

Dodaj swoją odpowiedź