Geografia
michal754
2017-06-23 09:41:44
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij, do czego służą linie na globusie biegnące w kierunkach północ-południe i wschód-zachód.
Odpowiedź
teresa11649
2017-06-23 12:44:21

Linie te pomagają nam określić współrzędne geograficzne danego punktu. Południki i równoleżniki tworzą siatkę geograficzną i każdy punkt na tej siatce ma swoje współrzędne. Dzięki temu, kiedy podamy współrzędne komuś innemu, osoba ta z łatwością może odczytać je na mapie i dowiedzieć się, gdzie konkretnie leży ten punkt.

Dodaj swoją odpowiedź