Matematyka
buda555
2017-06-23 09:48:34
Wyznacz mediane i dominante następującego zestawu danych liczbowych ( w załączniku , napisana przeze mnie)
Odpowiedź
bronka119
2017-06-23 14:31:59

Dominanta to wartość występująca najczęściej. W tym przypadku dominanta jest równa 1. Mediana to wartość środkowa. Liczba uczniów to: [latex]9+16+4+1=30[/latex] Zatem mediana to średnia arytmetyczna wartości piętnastej i szesnastej z kolei. Wartość piętnasta to 1, wartość szesnasta - też 1. Zatem mediana wynosi: [latex]cfrac{1+1}{2}=1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź