Matematyka
kamka987
2017-06-23 09:55:24
oblicz odległości punktu A=(1,3) od punktów B=(5,6) i C=(7,-5)
Odpowiedź
krystian987867
2017-06-23 10:34:52

Odległość od punktu A do punktu B A=(1,3)  B=(5,6) [latex] sqrt{(5-1)^2 + (6-3)^2} = sqrt{16+9} =5 [/latex] Odległość wynosi 5 Odległość od punktu A do punktu C A=(1,3) C=(7,-5) [latex] sqrt{(7-1)^2 +(-5-3)^2}= sqrt{36+64} = 10 [/latex] Odległość wynosi 10

Dodaj swoją odpowiedź