Fizyka
basia4
2017-06-23 10:15:54
Aby pole elektrostatyczne nadało cząstce o masie m i ładunku q w polu elektrostatycznym przyspieszenie równe przyspieszeniu ziemskiemu, natężenie pola powinno mieć wartość: a) mq/g b) mqg c) mg/q d) g/mq
Odpowiedź
MajkaXXDD
2017-06-23 13:54:59

[latex]F_c=F_e\ mg=qE\ E= frac{mg}{q} [/latex] Odpowiedź c) mg/q

Dodaj swoją odpowiedź