Matematyka
sebulinek
2017-06-23 13:20:24
[SIÓDMA KLASA]Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. Ile spośród liczb, x*y, x-y, x/y, (y-x)^2 jest dodatnich?
Odpowiedź
eha
2017-06-23 19:00:50

x*y – iloczyn liczby dodatniej i ujemnej daje liczbę ujemną          UJEMNA x-y – jeśli od liczby dodatniej odejmuję liczbę ujemną to zmienia się znak działania i wynik będzie dodatni                                                                                                                         DODATNIA x/y ILORAZ liczby dodatniej i ujemnej daje liczbę ujemną             UJEMNA (y-x)^2 kwadrat dowolnej liczby jest zawsze dodatni                      DODATNIA   Odp. Są dwie takie liczby

Dodaj swoją odpowiedź