Matematyka
unlocked
2017-06-23 13:34:04
[SIÓDMA KLASA]Wykonaj działania. Upewnij się, że każdy wynik wystąpił dwa razy: a) 2,5 – 3_1/6, b) -5-7:1/(2_1/3), c) -1,(3)-10:0,5, d) 4:(-2_1/2)-(-14/15)
Odpowiedź
monisia2216
2017-06-23 19:34:24

a) 2,5 – 3_1/6 = 2_1/2 – 3_1/6 = 2_3/6 – 3_1/6 = 3/6 – 1_1/6 = 3/6 – 7/6 = - 4/6 = -2/3 b) -5-7:1/(2_1/3) = -5 -7 * 2_1/3 = -5-7*7/3 -5 -49/3 = -5 -16_1/3 = -21_1/3 c) -1,(3)-10:0,5 = -1_1/3 – 100:5 = -1_1/3 -20 = -21_1/3 d) 4:(-2_1/2)-(-14/15) = - 4 :5/2 + 14/15 = -4* 2/5 + 14/15 = -8/5 + 14/15 = -24/15 + 14/15 = -10/15 = - 2/3

Dodaj swoją odpowiedź