Matematyka
makaj
2017-06-23 13:47:44
[SIÓDMA KLASA]Pani Karolina, pokazując koledze dokument, w którym był jego numer PESEL, zakryła palcem pierwszą cyfrę, żeby ukryć datę urodzenia. Widać było tylko 4110907824. Jednak koledze udało się obliczyć, kiedy się urodziła pani Karolina. Podaj rok urodzenia pani Karoliny
Odpowiedź
chocoletta
2017-06-23 18:31:56

x4110907824 Aby sprawdzić, poprawność nr pesel mnożymy kolejne jego cyfry przez 1,3,7,8,1,3,7,9,1,3,1. Po zsumowaniu iloczynów suma musi być podzielna przez 10. x*1+4*3+1*7+1*9+0*1+9*3+0*7+7*9+8*1+2*3+4*1 = x + 136Brakujące cyfra to 4 44110907824  Odp. Pani Karolina urodziła w 1944 roku.

Dodaj swoją odpowiedź