Matematyka
marcin2347
2017-06-23 14:21:54
Funkcja f(x)=-2x²+8x+10 opisuje wydajność pracy szwaczki w zależności od czasu pracy x, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Szwaczka rozpoczyna pracę o godz. 6:00. O której godzinie jej wydajność jest największa?
Odpowiedź
dajdyche
2017-06-23 18:51:17

Witam! p=-b/2a=-8/-4=2 6:00 + 2 godziny = 8:00 Odp: Największa wydajność jest o 8:00.

Dodaj swoją odpowiedź