Matematyka
nyguuuuss
2017-06-23 14:28:44
Zbiorem rozwiązań nierówności (x)≤4 jest: a) (-∞, -4) ∨ (4, +∞) b) <-4,4> c) (-∞, -4) ∨ <4, +∞) d) (-4, 4)
Odpowiedź
tetis
2017-06-23 17:21:13

|x| ≤ 4 Z def. wartości bezwzględnej: x ≤ 4    i    x ≥ -4 x ∈ <-4; 4> Odp. b)

Dodaj swoją odpowiedź