Matematyka
sanderka14
2017-06-23 14:35:34
Z góry dziękuje za pomoc :)  Nie wszystkie zadania muszą zostać rozwiązane :D  Proszę o wykonanie kilku zadań :D 
Odpowiedź
sylka0808
2017-06-23 20:27:56

[latex]zad.7[/latex] [latex]a) frac{1}{2}(x-1)+x geq 5-2(x+2) [/latex] [latex] frac{1}{2}x- frac{1}{2}+x geq 5-2(x+2) [/latex] [latex] frac{1}{2}x- frac{1}{2}+x geq 5-2x-4 [/latex] [latex] frac{1}{2}x- frac{1}{2}+x geq 1-2x /*2 [/latex] [latex]x-1+2x geq 2-4x[/latex] [latex]3x-1 geq 2-4x /+4x[/latex] [latex]3x+4x-1 geq 2 /+1[/latex] [latex]3x+4x geq 2+1[/latex] [latex]7x geq 2+1[/latex] [latex]7x geq 3 /:7[/latex] [latex]x geq frac{3}{7} [/latex] [latex]b) (x-5)^{2} extgreater (x+4)^{2} [/latex] [latex] x^{2} -10x+25 extgreater (x+4)^{2} [/latex] [latex] x^{2} -10x+25 extgreater x^{2} +8x+16[/latex] [latex]-10x+25 extgreater 8x+16/-8x[/latex] [latex]-10x-8x+25 extgreater 16/-25[/latex] [latex]-18x extgreater 16-25[/latex] [latex]-18x extgreater -9/:(-18)[/latex] [latex]x extless frac{1}{2} [/latex] [latex]c) frac{2x-3}{5} extgreater frac{1-x}{2}/*10 [/latex] [latex]2(2x-3) extless 5(1-x)[/latex] [latex]4x-6 extgreater 5(1-x)[/latex] [latex]4x-6 extgreater 5-5x/+5x[/latex] [latex]4x+5x-6 extgreater 5/+6[/latex] [latex]9x extgreater 5+6[/latex] [latex]9x extgreater 11/:9[/latex] [latex]x extgreater frac{11}{9} [/latex] [latex]zad.8[/latex] [latex]3x+x-1=2x+5[/latex] [latex]4x-1=2x+5/-2x[/latex] [latex]4x-2x-1=5/+1[/latex] [latex]4x-2x=5+1[/latex] [latex]2x=5+1[/latex] [latex]2x=6/:2[/latex][latex]x=3[/latex] [latex]zad.13 [/latex] Tylko rozwiązany przykład! [latex]5-2(3-2x) geq 7+8[/latex] [latex]5-6+4x geq 7+8[/latex] [latex]5-6+4x geq 15[/latex] [latex]-1+4x geq 15/+1[/latex] [latex]4x geq 15+1[/latex] [latex]4x geq 16/:4[/latex] [latex]x geq 4[/latex] [latex]zad.14[/latex] Tylko rozwiązany przykład! [latex] frac{3x-3}{2}- frac{x-1}{3} extgreater 2x+ frac{1}{6}/*6 [/latex] [latex]3(3x-3)-2(x-1) extgreater 12x+1[/latex] [latex]9x-9-2(x-1) extgreater 12x+1[/latex] [latex]9x-9-2x+2 extgreater 12x+1[/latex] [latex]7x-9+2 extgreater 12x+1[/latex] [latex]7x-7 extgreater 12x+1/-12x[/latex] [latex]7x-12x-7 extgreater 1/+7[/latex] [latex]7x-12x extgreater 1+7[/latex] [latex]-5x extgreater 1+7[/latex] [latex]-5x extgreater 8/:(-5)[/latex] [latex]x extless - frac{8}{5} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź