Matematyka
natalia1807
2017-06-23 14:42:24
Ze zbioru cyfr {0,1,2,3,4,5} tworzymy liczby 6-cio cyfrowe takie, w których cyfry nie mogą się powtarzać. Liczba utworzonych liczb, będących wielokrotnościami 5 wynosi: a) 120 b) 240 c) 224 d) 216
Odpowiedź
monisssss999
2017-06-23 16:34:09

Jezeli cyfra jednosci jest 0, to poczynajac od pierwszej cyfry mozna utworzyc liczbe na 5*4*3*2*1*1=120 sposobow. Jezeli cyfra jednosci jest 5, to poczynajac od pierwszej cyfry mozna utworzyc  liczbe, w ktorej na I miejscu nie bedzie 0. 4*4*3*2*1*1=96 W sumie  120+96=216   liczb. Odp. D.

Dodaj swoją odpowiedź