Biologia
lolila
2017-06-23 15:02:54
Obieg azotu w przyrodzie. Bakterie.
Odpowiedź
marta9744
2017-06-23 18:20:29

a) bakterie denitryfikacyjne Nitrobacter b) reducenci, przykłady: dżdżownice, żuk gnojowy, larwy chrząszczy z omarlicowatych, bakterie saprobiontyczne, roztocza

Dodaj swoją odpowiedź