Fizyka
jovunia
2017-06-21 19:33:15
Siema tabelka z układu SI wielkość fiz. |symbol wielk. fiz.| jednostka wlk. fiz.| symbol jed. czas             |                                                             masa            |  długość        |  temperatura |  światłość      |  liczność materii |  natęż. prądu      | DAJE NAJ!
Odpowiedź
naaomi22
2017-06-21 22:02:45

Czas - t - sekunda - s masa - m - kilogram - kg długość - l - metr - m  temperatura - T - Kelvin - K światłość - I - Kandela - cd liczność materii - n - mol - mol natężenie prądu - I - amper - A

Dodaj swoją odpowiedź