Matematyka
bartez61
2017-06-23 15:50:44
Punkty A,B,C naleza do wykresu funkcji f. Oblicz a,b i c. a) f(x)=2do potegi x, A(-2,a), B(b,1/8),C 3√4) B) f(x)=(3/4)x, A(1/2,a),B(b,4/3),C(c,1)
Odpowiedź
dollyxD
2017-06-23 21:14:57

a) f(x) = 2^x A=(-2,a) a = 2^{-2} = (1/2)^{2} =  (1/4) B=(b, 1/8)  (1/8) = 2^{b} => b =  (-3) C= 3v4  (nie jest napisane czy to x czy y, więc musisz dokładniej dać, wtedy edytuje) B) f(x) =  frac{3}{4}x A) = (1/2,a) a= (3/4 * 1/2) => 3/8 B) (b, 4/3) 3/4 * b = 4/3 b = 4/3 : 3/4 b = 4/3 C) (c,1) 1 = 3/4 * c c = 4/3

Dodaj swoją odpowiedź