Matematyka
zguba
2017-06-23 16:11:14
Pomocy wszystko w załączniku proszę o pomoc!
Odpowiedź
michakl123
2017-06-23 19:46:24

3x²-3*(1-x)² -6<-3x,  3x²-3*(1-2x+x²)-6+3x<0,  3x²-3+6x-3x²-6+3x<0,9x-9<0,  9x<9,   x<14(x+1)(x-3)<(2x-3)²,   4(x²-3x+2x-3)<(4x²-12x+9),   4x²-12x+8x-12-4x²+12x-9<0,8x-21<0,  8x<21,    x<21/8Uklad rownan:5x-3y=18    /*54x+5y=7    /*3        czyli25x-15y=9012x+15y=21    dodaje stronami i otrzymuje37x=111  /:37x=111/37,   x=3    -    podstawiam do drugiego4*(3) +5y=7,     5y=7-12,   5y=-5,    y= -1zad4(x²-1)/x = 7/12      *12x12*(x²-1)=7x,    12x²-7x-12=0Δ=49+576=625,    √Δ=25,  x1=(7+25)/24=32/24=4/3,   x2=(7-25)24= -18/24= -3/4x²-9=0,   (x-3)*(x+3)=0 tzn ze x=3  lub x= -3x²+3x=0,   x(x+3)=0    tzn x=0   lub  x=-3

Dodaj swoją odpowiedź