Matematyka
HonorciaxD
2017-06-23 16:38:34
Uzupełnij (-17) x (-34) jednakowe znaki - wynik dodatni 56 : (-7) różne znaki - wynik ujemny (-6) x 13 różne znaki - wynik ujemny (-64): 8 _____ znaki - wynik _____ 12x(-5)________znaki - wynik ______ 126:9 _____ znaki - wynik ____ 24x3 _____Znaki - wynik ________ (-125):(-25)znaki- wynik _________ Zad 3. Oblicz (-12):6=______ (-12):(-6)=_____ 12:(-6)=_____ 4x(-3)=_____ (-4)x(-3)=____ (-4)x3=____ 24x(-5)=_____ (-24)x5=_____ (-24)x(-5)=_____ Za pierwszą odpowiedź dam naj, z góry dzięki!
Odpowiedź
Funiusia2207
2017-06-23 19:06:25

Zad 1 -64: 8= -8 / różne znaki wynik ujemny 12·(-5)= -60 / różne znaki wynik ujemny 126:9=14 / jednakowe znaki wynik dodatni 24·3=72 / jednakowe znaki wynik dodatni -125:(-25)= 5 / jednakowe znaki wynik dodatni Zad 2 -12:6= -2 / różne znaki wynik ujemny -12:(-6)=2 / jednakowe znaki wynik dodatni 12:(-6)= -2 / różne znaki wynik ujemny 4·(-3)= -12 / różne znaki wynik ujemny -4·(-3)=12 / jednakowe znaki wynik dodatni -4·3= -12 / różne znaki wynik ujemny 24·(-5)= -120 / różne znaki wynik ujemny -24·5= -120 / różne znaki wynik ujemny -24·(-5)=120 / jednakowe znaki wynik dodatni

alusia1220
2017-06-23 19:07:40

-17) x (-34) =578 jednakowe znaki - wynik dodatni 56 : (-7)=-8 różne znaki - wynik ujemny (-6) x 13=-78 różne znaki - wynik ujemny (-64): 8=-8 różne znaki - wynik ujemny 12x(-5)=-60 różne znaki - wynik ujemny 126:9=14 jednakowe znaki - wynik dodatni 24x3=72 jednakowe znaki - wynik dodatni (-125):(-25)=5 jednakowe znaki- wynik dodatni Zad.3 (-12):6=-2 (-12):(-6)=2 12:(-6)=-2 4x(-3)=-12 (-4)x(-3)=12 (-4)x3=-12 24x(-5)=-120 (-24)x5=-120 (-24)x(-5)=120

Dodaj swoją odpowiedź