Matematyka
Lexi11
2017-06-23 16:45:24
Zadanie 3.1 strona 109 Oblicz miary kątów czworokąta, jeśli a) pierwszy kąt jest o 20* mniejszy od drugiego, trzeci 70* większy od pierwszego a czwarty kąt jest średnią arytmetyczną 3 pozostałych
Odpowiedź
oooOLIWIAaaa
2017-06-23 18:36:41

Zadanie 3.1 a) x-20° - miara pierwszego kąta czworokąta x - miara drugiego kąta czworokąta x-20°+70°=x+50° - miara trzeciego kąta czworokąta (x-20°+x+x+50°)/3 =(3x+30°)/3=x+10° - miara czwartego kąta czworokąta Suma miar kątów w czworokącie wynosi 360°. Układam równanie: x-20°+x+x+50°+x+10°=360° 4x=360°-10°-50°+20° 4x=320° /:4 x=80° x-20°=80°-20°=60° - miara pierwszego kąta czworokąta x=80° - miara drugiego kąta czworokąta x-20°+70°=x+50°=80°+50°=130° - miara trzeciego kąta czworokąta x+10°=80°+10°=90° - miara czwartego kąta czworokąta Odp. Czworokąt ten ma następujące miary kątów: 60°, 80°, 130°, 90°.

Dodaj swoją odpowiedź