Matematyka
Annbe
2017-06-23 17:40:04
W trójkącie ABC o polu 12 cm2 bok AB ma długość 4 cm. Oblicz długość boku AC, jeśli kąt CAB ma miarę 120 stopni.
Odpowiedź
Patkaxp
2017-06-23 20:23:31

4*h/2=12cm²h=6cm(30°,60°,90°)6=a√3a=2√32a=4√3=|AC|

Dodaj swoją odpowiedź