Chemia
annasztun
2017-06-23 18:07:24
Wskazać stopień utleniania wszystkich pierwiastków w tych związkach. a)P4O10,H3PO4.K3PO4,K2HPO4,KH2PO4,Ca3(PO4)2 b)P4O6,H3PO3,K2HPO3,KH2PO3 c)So4,NH4,PCI5,PCL3,As2O3,KCIO4,KMnO4,CI2O7
Odpowiedź
aniamaxor2
2017-06-24 00:46:38

Suma stopni utlenienia wszystkich pierwiastków w związku chemicznym jest równa 0. Gdy mamy do czynienia z jonem to suma stopni utlenienia wszystkich pierwiastków wchodzących w skład tego jonu wynosi tyle co ładunek jonu.  Stopnie utlenienia podaję w nawiasach dla każdego z pierwiastków : a) P₄O₁₀          fosfor(V), tlen(-II) H₃PO₄         wodór(I), fosfor(V), tlen(-II) K₃PO₄         potas(I), fosfor(V), tlen(-II) K₂HPO₄      potas(I), wodór(I), fosfor(V), tlen(-II) KH₂PO₄      potas(I), wodór(I), fosfor(V), tlen(-II) Ca₃(PO₄)₂  wapń(II), fosfor(V), tlen(-II) b) P₄O₆            potas(III), tlen(-II) H₃PO₃         wodór(I), fosfor(III), tlen(-II) K₂HPO₃      potas(I), wodór(I), fosfor(III), tlen(-II) KH₂PO₃      potas(I), wodór(I), fosfor(III), tlen(-II) c) SO₄²⁻           siarka(VI), tlen(-II) NH₄⁺             azot(-III), wodór(I) PCl₅              fosfor(V), chlor(-I) PCl₃              fosfor(III), chlor(-I) As₂O₃           arsen(III), tlen(-II) KClO₄           potas(I), chlor(VII), tlen(-II) KMnO₄          potas(I), mangan(VII), tlen(-II) Cl₂O₇            chlor(VII), tlen(-II) (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź