Matematyka
sandek667
2017-06-23 18:55:14
Jeżeli bok sześciokąta foremnego wynosi a to ile wynosi promień okręgu wpisanego a ile okręgu opisanego na tym wielokącie ?
Odpowiedź
loczeno
2017-06-23 23:37:07

Sześciokat foremny o boku a  jest zbudowany z 6 - ciu trójkątów równobocznych o boku a. Promień okręgu wpisanego równa się wysokości trójkąta równobocznego o boku a , czyli:  r = a√3/2 Promień okregu opisanego jest równy  bokowi trójkata, czyli: R = a

Dodaj swoją odpowiedź